Home

HORETO is de verkorte benaming van: "Stichting Belangenbehartiging Recreatie- Horeca- en toerismeondernemers Midden-Brabant" In deze stichting hebben betrokkenen uit genoemde complementaire vakgebieden zich verenigd. Doel is om met deze bundeling de disciplines horeca, recreatie, en toerisme te kunnen promoten in Midden-Brabant. Vanuit deze hoedanigheid dient Horeto tevens als belangenbehartigende partij richting gemeenten, provincie en andere relevante instanties en onderhoudt zij contacten met accommodatieverschaffers, ondernemersverenigingen, stichtingen en andere partijen welke gericht zijn op horeca, recreatie en toerisme. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden met betrekking tot uitbreidingsplannen en nieuwvestiging van recreatie-, horeca- en toerismebedrijven behoort bijvoorbeeld tot een van haar activiteiten.